Tällä sivulla kerrotaan perusperiaatteet siitä mitä maksuja Liedon Pallon pelaajilta kerätään ja mitä ne sisältävät.

Pelaajien kausimaksut:

Joukkueet keräävät pelaajiltaan vuosittain sovittavan pelaajakohtaisen kausimaksun. Kausimaksu koostuu seuralle tilitettävistä jäsenmaksusta ja seuralisenssistä sekä näiden päälle tulevista joukkueen oman toiminnan arvioiduista muista kuluista. Joukuekohtaisen kausimaksun suuruudesta päätetään joukkueen vanhempainkokouksessa ottaen huomioon muut sovittavat varainhankintakeinot (talkoot, buffettituotot, yms.).

Kausimaksun maksamalla pelaaja saa oikeuden osallistua joukkueen ohjattuun toimintaan. Maksamatta jäänyt kausimaksu aiheuttaa pelaajan toimintakiellon seuran kaikissa joukkueissa, sen jälkeen kun asiasta on keskusteltu pelaajan tai pelaajan huoltajan kanssa ja asiasta ei päästä muuhun ratkaisuun. Kerättäviä maksuja ei saa asettaa kohtuuttomiksi siten, että niiden takia vaarannettaisiin pelaajien mahdollisuutta osallistua haluamaansa toimintaan taloudellisista syistä.

Jäsenmaksu:

Jokainen Liedon Palloa edustava pelaaja ja toimija suorittaa vuosittain jäsenmaksun. Pelaajien jäsenmaksu sisältyy joukkueiden keräämään kausimaksuun. Jäsenmaksun suorittamista edellytetään kaikilta seuran toimihenkilöiltä. Joukkueet tilittävät pelaajiensa jäsenmaksut seuralle johtokunnan päättämällä aikataululla. Joukkueet voivat halutessaan tilittää samalla myös keräämänsä toimihenkilöiden jäsenmaksut.

Jäsenmaksutulot käytetään seuran hallintokuluihin ja seuratoiminnan kehittämiseen.

Kausimaksu:

Seuran johtokunta määrittelee vuosittain kausimaksun, joka maksetaan pääseuralle. Joukkueet tilittävät pelaajamääränsä mukaisesti seuran kausimaksut pääseuralle johtokunnan päättämän maksuaikataulun mukaisesti.

Seuran kausimaksu sisältää:

 • Valmentajien ja toimihenkilöiden seuralla hyväksyttyjen koulutusten kustannukset.
 • Seuran sisäisen tiedotuksen kuten nettisivut sekä jopox toiminnaohjausjärjestelmän kustannukset.
 • Seuran julkaisut ja ohjeet (kuten valmennuslinja yms.)
 • Seuran yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet (vetäjäpalaverit, päättäjäiset, yms)
 • Seuran maksuliikenne-, kirjanpito- ja tilinpäätöskulut.
 • Kenttä- ja salivuorojen hallinnointi
 • Junioritoiminnan organisoinnin ja hallinnon kulut (osa toiminnanjohtajan palkasta, valmennuspäällikön kulukorvaukset yms...)


Sisaralennus:

Seura myöntää piirisarjajoukkueissa pelaaville sisaruksille sisaralennuksen. Sisaralennus koskee samassa taloudessa asuvia alle 18-vuotiaita pelaajia. Yksi pelaaja maksaa täyden seuralisenssin. Muut pelaajat maksavat 50 eurolla alennetun maksun. Sisaralennus ei koske joukkueiden omaan käyttöönsä keräämiä maksuja, ellei joukkue toisin päätä.

Alennuksen myöntäminen edellyttää, että seuralle välitetään tieto kaikista pelaajista ja joukkueista, jossa he pelaavat. Lisäksi on kerrottava, kuka maksaa täyden maksun. Ilmoitus on tehtävä viimeistään, kun alennettu maksu suoritetaan seuralle. Ilman tätä ilmoitusta alennusta ei hyväksytä. Sisaralennusta ei makseta takautuvasti. Sisaralennus huomioidaan seuran veloittamassa viimeisessa maksuerässä. Seura pidättää oikeuden alennetun maksun hylkäämiseen ja täyden maksun perimiseen, jos alennusta käytetään näiden sääntöjen vastaisesti.

Muut maksut:

Joukkueet voivat kerätä pakollisten maksujen lisäksi maksuja kattamaan joukkueensa muita kuluja, joilla voidaan kattaa esimerkiksi turnauksiin osallistuminen, varusteiden yhteishankinta, jne. Näistä maksuista ja niiden keräämisestä tulee juniorijoukkueiden sopia vanhempainkokouksessa. Aikuisjoukkeet sopivat maksunsa keskenään.

Seuran toimesta joukkueille toimitetaan laskut jäsen- ja kausimaksujen maksamiseen. Mikäli laskua ei kuulu ja eräpäivä lähestyy, pitää joukkueen edustajan oma-aloitteisesti ottaa yhteyttä rahastonhoitajaan.

Maksuerät seura laskuttaa:
Kausimaksu erä 1/3 tammikuu + Jäsenmaksu
Kausimaksu erä 2/3 toukokuu
Kausimaksu erä 3/3 elokuu

Kaikki maksut tulee maksaa seuran tilille Liedon Säästöpankki FI35 4309 1040 0067 34

Maksujen hinnat kaudella 2023:

 • Jäsenmaksu 30 euroa
 • Toimihenkilöiden jäsenmaksu 0 euroa
 • Edustusjoukkueet 400,00 per joukkue
 • Seuran kausimaksut, aikuisjoukkueet 140,00 euroa per pelaaja
 • Seuran kausimaksut, A-, B- ja C-juniorit 180,00 euroa per pelaaja
 • Seuran kausimaksut, muut piirijoukkueet 180,00 euroa per pelaaja
 • Seuran kausimaksut, nappulajoukkueet 70,00 euroa per pelaaja
 • Seuran kausimaksut, futsaljoukkueet 100,00 euroa per pelaaja