ViestintäsuunnitelmaLiedon Pallo Ry:n viestintäsuunnitelma sisältää seuran viestintää ohjaavia asioita. Viestintäsuunnitelman tavoitteet on lueteltu seuraavassa luvussa. Haluamme vahvistaa viestintäsuunnitelmalla seuran näkyvyyttä, yhteisöllisyyttä sekä helpottaa viestintää seuran sisällä. Seuran tärkeitä arvoja identiteetin kannalta ovat yhteisöllisyys, intohimo, kunnioitus ja rohkeus.


Viestinnän tavoite

  • Vahvistaa seuran brändiä ja identiteettiä.
  • Vahvistaa positiivista kuvaa ja ilmapiiriä.
  • Tuoda yhteenkuuluvuuden tunnetta seuraan.
  • Viestinnän kautta johtaa seuratoimijoita ja pitää seuratoimijat ajantasalla.Sanoma


Olemme avoin ja reilu yhteisö, joka kunnioittaa kaikkia yksilöitä kentällä ja sen ulkopuolella.


Tarjoamme pelaajille, seuratoimijoille ja vanhemmille positiivisia kokemuksia jalkapallon parissa.


Jalkapalloa jokaiselle #LiePaKohderyhmät

  • Viestinnän kohderyhmänä ovat pelaajat, vanhemmat, seuratoimijat ja muut ihmiset seuran ulkopuolella.Keinot ja kanavat

Seura haluaa lisätä näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, Liedon kunnan yleiskuvassa sekä yleisesti Länsi-Suomen alueen yhtenä liikuttajana.
Joukkueita kannustetaan julkaisemaan sosiaaliseen mediaan joukkuekohtaisia julkaisuja 2-4 julkaisua kuukaudessa. Kannustetaan joukkueita tekemään kirjoituksia kotisivuilleen omista turnauskokemuksistaan ja tapahtumistaan.
Seuralla on käytössään myös Jopoxin kotisivualusta. Kannustetaan joukkueita tekemään raportteja ja kirjoituksia omista peleistään sekä erilaisista tapahtumista.

Seuran sisäisessä viestinnässä tärkein työkalu on Jopox, jonka kautta voimme saavuttaa halutut kohderyhmät nopeasti. Seurassa toimii myös erilliset Whatsapp ryhmät joukkueenjohtajille ja valmentajille. Näiden lisäksi seuralla on käytössä Facebookissa sekä Instagramissa seuraryhmät.

Tärkeänä kanavana seuran tiedotuksessa toimivat vuosittain järjestettävät erilliset valmentajien ja joukkueenjohtajien palaverit. Sekä lisäksi seuran kotisivut


Seuran sisäisen viestinnän periaatteet

Seuran sisäisessä viestinnässä pääasiallinen kanava tiedottamiseen on jopox, joka toimii myös kriisiviestinnän alustana seuratoimijoille. Tärkeät asiat ja tapahtumat seurassa tiedotetaan jopoxin viestikeskuksen kautta halutulle kohderyhmälle.

Seuratoimijoille viestinnän mahdollisuuksia ovat toimihenkilöpalaverit, whatsapp ryhmien kautta viestiminen, sähköpostiviestintä sekä suora yhteydenotto seuran johtokuntaan, toiminnanjohtajaan sekä valmennuspäällikköön. Vastuutoimijat käydään läpi vuosittaisessa seuratoimijoiden palaverissa.

Seuran kotisivuilta löytyy vastuuhenkilöiden toimenkuvaukset helpottamaan ja kohdentamaan viestintää asiasta vastaaville henkilöille.


Arviointi

Viestinnän onnistumista mitataan seuran toimesta seuraavilla asioilla:

  • Sosiaalisen median viestintää arvioidaan julkaisujen ja julkaisuihin sitoutumisen määränä.
  • Vuosittaisten julkaisujen määrä nettisivuilla sekä paikallislehdessä.
  • Sisäisen viestinnän arviointina palaute seuratoimijoilta.