Joukkueenjohtajan tärkeä tehtävä on toimia linkkinä valmennuksen ja vanhempien välillä.
Hän
toimii myös yhteyshenkilönä toimistoväen ja joukkueen välillä.
Lisäksi joukkueenjohtaja on vastuullinen yhteyshenkilö ottelutapahtumissa, pelien asetteluissa yms.
Joukkueenjohtajan rooli on tärkeä joukkueen laatiessa yhteisiä sääntöjä joukkueelle.
Joukkueenjohtajille järjestetään kuukausittain joukkueenjohtajapalaverit, joissa käydään läpi ajankohtaisia asioita.
Jokaisessa joukkueessa tulee olla vähintään yksi joukkueenjohtaja.