VALMENTAMISEN ARVOPOHJA

Pelaajan yksilöllinen kohtaaminen. Valmentajana olen kiinnostunut pelaajasta yksilönä laajemmin. Hyväksyn pelaajien yksilölliset erot ja osaan ottaa ne huomioon harjoituksissa. Kohtaan pelaajan vuorovaikutuksen kautta kunnioittavasti ja arvostavasti. Osaan ottaa huomioon pelaajan ikätason ja oppimistyylin. Käytän ikätasolle ja pelaajalle sopivia opetusmenetelmiä. Asetan tavoitteet pelaajien yksilöllisistä lähtökohdista.

Innostavana valmentajana kannustan pelaajia yrittämään ja tekemään parhaansa sekä iloitsemaan ja tuulettamaan niin omia kuin joukkuekaverin onnistumisia. Hyväksyn epäonnistumiset harjoituksissa, mutta pyrin rohkaisevasti antamaan konkreettista palautetta tai oivaltamaan ohjauksen kautta pelaajaa kokeilemaan uutta. Annan palautetta rakentavasti ja innostaen jokaista pelaajaa.

Olen sitoutunut toimimaan seuran valmennuslinjan ja toimintakäsikirjan mukaisesti. Noudatan seuran ohjeita esimerkillisesti harjoitusten valmistelusta tai niihin saapumisesta. Olen mukana tosissani mutta en totisena.

Olen luotettava ja turvallinen. Suhtaudun kaikkiin pelaajiin hyväksyvästi ja oikeudenmukaisesti. Puutun epäasialliseen tai häiritsevään käytökseen. Kunnioitan pelaajien koskemattomuutta ja pyrin kehittämään harjoitusten myönteistä ilmapiiriä. Toimimalla itse esimerkillisesti, ohjaan ja kasvatan pelaajia kunnioittamaan toisia sekä joukkueen että seuran sääntöjä.

Olen kehittymishaluinen. Minulla on sisäinen palo itseni ja pelaajien kehittämiseen. Olen motivoitunut tehtävääni. Suunnittelen harjoitukset huolella. Valmentajana haluan kehittää jokaista pelaajaa yksilönä ja osana joukkuetta. Osallistun niin seuran sisäisiin kuin ulkoisiin koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. Etsin itseäni kehittävää materiaalia tai koulutuksia myös itsenäisesti.