Joukkue

Kirjonen Jesse
Laukkanen Anton
Zhao Shuai
2
Solmula Leo
3
Nolvi Erkka
4
Rantala Benjamin
5
Harinen Hugo
6
Isoheiko Ville-Veikko
7
Pärnä Sisu
8
Pesonen Riku
9
Hilden Axel
10
Lehtinen Luka
11
Salo Aaron
12
Paukamainen Matias
14
Rautanen Joona
15
Hievanen Iivo
16
Sonck Viljo
17
Kirjonen Daniel
18
Nygren Miska
19
Marttinen Ville
20
Antola Vilho
21
Niemelä Miro
22
Toivonen Kalle
23
Tuohilampi Dominik
25
Kriisa Lenni

Toimihenkilöt