Joukkue

2
Solmula Leo
3
Nolvi Erkka
4
Rantala Benjamin
5
Harinen Hugo
6
Isoheiko Ville-Veikko
7
Pärnä Sisu
8
Suvanto Nooa
9
Hilden Axel
10
Lavonen Väinö
11
Nikkanen Noel
12
Paukamainen Matias
13
Mickelsson Juuso
14
Laine Juho
16
Sonck Viljo
17
Kirjonen Daniel
18
Nygren Miska
20
Antola Vilho
21
Niemelä Miro
22
Toivonen Kalle
24
Kirjonen Jesse
25
Kriisa Lenni
27
Shepherd Oscar
28
Luotonen Eemeli
30
Pihlajaniemi Aaro
31
Virtanen Eemil
32
Silvius Eemil
33
Pesu Matias
34
Heino Aapo
35
Uotila Aleksi
36
Kulmanen Topias

Toimihenkilöt