Joukkue

Heino Aapo
Virtanen Eemil
2
Solmula Leo
3
Nolvi Erkka
4
Rantala Benjamin
5
Harinen Hugo
6
Isoheiko Ville-Veikko
7
Pärnä Sisu
9
Hilden Axel
12
Paukamainen Matias
15
Hievanen Iivo
16
Sonck Viljo
17
Kirjonen Daniel
18
Nygren Miska
20
Antola Vilho
21
Niemelä Miro
22
Toivonen Kalle
24
Kirjonen Jesse
25
Kriisa Lenni
26
Zhao Shuai
27
Shepherd Oscar
28
Luotonen Eemeli
29
Siilo Sampo
30
Pihlajaniemi Aaro
31
Lavonen Väinö
32
Silvius Eemil
33
Pesu Matias

Toimihenkilöt