Joukkue

2
Solmula Leo
3
Nolvi Erkka
4
Rantala Benjamin
5
Harinen Hugo
6
Isoheiko Ville-Veikko
7
Pärnä Sisu
9
Hilden Axel
10
Lehtinen Luka
12
Paukamainen Matias
15
Hievanen Iivo
16
Sonck Viljo
17
Kirjonen Daniel
18
Nygren Miska
19
Marttinen Ville
20
Antola Vilho
21
Niemelä Miro
22
Toivonen Kalle
24
Kirjonen Jesse
25
Kriisa Lenni
26
Zhao Shuai
27
Shepherd Oscar

Toimihenkilöt